Jste si jisti, že vám někdo nevymývá mozek?

Brainwashing je odborně znějící anglický termín pro vymývání mozku anebo také i pro manipulaci s myšlením. Původně však toto jednání bylo označováno za kontrolu mysli (samozřejmě někým jiným než vámi), čili mind control, thought control nebo coercive persuasion. Je zajímavé, že i když brainwashing užívají lidé ve všech kulturách napříč celým světem již po řadu staletí, veřejně se této problematice začali věnovat až během studené války CIA. K vymytí mozku není zapotřebí mučení, jak si mnozí lidé myslí, ale postačí k tomu znát několik psychologických technik.

Co je brainwashing

V překladu jde o kontrolu mysli a myšlenek jiného člověka, nátlakové přesvědčování, k němuž dochází za užití psychologických a ideologických technik s cílem ovládnout a formátovat myšlení jiného člověka proti jeho vůli, což v konečném výsledku vede k jeho zhoršení v individuálních, kognitivních a sociálních funkcích.

 Techniky vymývání mozku

 Základem všeho, je rozmrazení

Základem úspěšného vymytí mozku je spojeno s opuštěním svého starého já, a to je podmíněno s izolací vyhlédnuté oběti, se spálením starých mostů a pojítek s minulostí. Proces urychluje spánkový deficit, tedy málo spánku, nedostatkem stravy, která je navíc chudá na bílkoviny.

Manipulátor si je moc dobře vědom, že pro dobré zpracování vyhlédnuté oběti je toto vhodné skloubit i s fyzickou námahou. V této kombinaci se oběť manipulace totiž stává lépe zpracovatelnou. Obětina nervová soustava se stává citlivější.

 Programový zmatek

Když pak manipulátor oběť dostane ještě do tlaku a zmatenosti, zahrne ho spoustou informací a postižený člověk si snáze vytvoří závislost na autoritě (člověku, který se tak chová). Díky čemuž se oběť stává zmatenou, ztracenou a ztrácí pojem o tom, jaké jednání je správné.

 Zastavení mysli

Manipulátor však ve svém tlaku nepolevuje, naopak zahrnuje dotyčného dostatečným přívalem pocitu viny a špatnosti, který jej usvědčuje v tom, že doposud nežili správně a že to všechno byl sebeklam.

 Fáze gramofonové desky

I v sektách moc dobře ví, že když se bude něco omílat od rána do večera, zaleze vám to pod kůži. Lidé v této fázi přestávají normálně fungovat. Už jim to nemyslí a jejich mozek už je dávno v jiném světě. Jde o tzv. techniku duc, duc, duc. Kdy je opakovaně, jakoby v určitém rytmu (klidně i podprahově) manipulované oběti předávána jednoduchá myšlenka. Když je manipupulátor úspěšný, přejde na předání třech zásadních informací. Vymývání mozku zintenzivňuje meditace a chvalozpěv, čili opěvování určité osoby, stavění ho do pole oběti apod.

 Zamrazení

Pozor, čím déle jsou pod nadvládou takového manipulativního člověka, tím je manipulace gradována a z manipulovaného člověka se nakonec stává bezduchý robot. Všechny chyby, byť jsou zjevné, jsou omluveny. Na vše totiž existuje pádné vysvětlení. Nereaguje na své okolí. V této fázi si lidé mění identitu, jméno a vše ostatní. V této fázi už je člověk s vymytým mozkem na tom tak, že manipulátora propaguje a bojuje proti všem nepřátelům.

Vymanit se z moci takového člověka je náročné a základem je násilně nebo nenásilně jej dostat a izolovat od vlivu manipulátora a deprogramovat jej. Zajímavé je, že násilné deprogramování je v České republice v rozporu se zákonem č. 40/2009 Sbírky zákona paragraf 176.

 Jak poznáte manipulátora

Víte, že i na to existuje odpověď. Ano, ona na to dokonce existuje i odborná klasifikace. Je to klasifikace podle psycholožky Isabelle Nazare-Aga.

Manipulátoři jsou egocentričtí, přenáší zodpovědnost za sebe na druhé, v tom, koho si vyhlídnou se snaží navodit pocit viny; nesdělují jasně své potřeby a požadavky, hovoří převážně nejasně a neurčitě, mění své postoje podle toho, jak se mu to hodí, tedy podle toho, s kým komunikuje; vše má pokryto logickými důvody, od druhých se počítá pouze s dokonalostí a neměnností názorů, zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje, odsuzuje a hovoří o nich s neúctou.

Do očí není schopen mluvit. Na to odvahu nemá, troufne si tak přes někoho jiného anebo telefon. Rádi zasévají semínka sváru. Je si vědom, že když někoho rozdělí, půjde mu lépe lidi zpracovat do takové podoby, jaké chce. Typické pro ně je, že ze sebe dělá tu největší oběť, avšak pravda je úplně jinde. Potřebuje být litovaným. Využívá morálních zásad jiných k naplnění svých tužeb.

Manipulátoři citově vydírají. Lžou, kolikrát jen proto, aby se dozvěděli pravdu. Vyhrožují. Zastrašují (a to vše skrytě, ale i otevřeně). Překrucují a interpretují výroky druhých. Užírají se závistí. Nesnáší kritiku. Nezajímají je potřeby a přání jiných. Nutí druhé jednat na poslední chvíli.

Slovní projev působí logicky, až na to, že se nějak k neztotožňuje s jeho chováním, postoji a činy. Nic není zadarmo, tedy ani dárky ne. Vždy je nutné počítat s tím, že za ně něco bude chtít. V jeho přítomnosti se většina lidí necítí dobře. Jde si za svým přes mrtvoly. Dokáže přimět zmanipulovanou osobu k tomu, co by za normálních okolností nikdy neudělala. Lidé ho znají a často o něm hovoří, i když tam není.

 Jak zabránit vymytí mozku

Dá se vůbec vymytí mozku zabránit? Odborníci se shodli, že vymýt mozek není naštěstí možné u každého. Některé osoby jsou však pro to naopak více náchylné. Zkušený manipulátor to však ví, a proto se zaměřuje na ty lidi, u nichž má nějakou šanci, tedy na lidi v pubertě, lidi v těžké životní situaci, lidi procházející nějakou výraznou a těžkou změnou. Jde tedy především o lidi, kteří ztratili práci, mají za sebou rozvod, někdo jim umřel, jsou nemocní, psychicky nemocní, lidi, jež se dostali do významných finančních obtíží, jde o mladé lidi, lidi bez domova, lidi, kteří nečekaně přišli o domov (z důvodu přírodního neštěstí, války), kdy do rodiny přišel nový partner a především tehdy, kdy je jejich budoucnost nejistá a oni z ní mají strach. Ideální obětí je proto mladý vězeň.

Momentálně jsem offline (Na Vaši otázku odpovím do 24 hodin.)

Kartářka Karin - snář a výklad snů

Znamení Štír
Specializace Výklad významu snů
Zaměření Kyvadlo, magie, tarotové karty

Většina snů má buď zcela zřejmý nebo skrytý význam. Jmenuji a Karin a zabývám se výkladem snů, které často bývají předzvěstí budoucnosti Vaší nebo vašich blízkých. Sny často také zobrazují Vaši přítomnost a Vaše skutečně city a pocity. Odhalím skutečný význam těchto snů a pomohu Vám vyřešit současné i budoucí problémy. 

Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60

Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Povolání podle znamení – Lev

Vhodné povolání pro Lva

Ohnivé znamení Lva je rozený vůdce. Proto uplatnění najde ve všech oborech, které k tomu mají blízko, jako je manažer, vedoucí pracovník, ale i temleader, dokonce jako politik, či ředitel společnosti. Znamení k tomu má hodně blízko, pokud tak bude posupně pracovat na svém rozvoji, pak nalezne uplatnění jako režisér, produkční nebo snad jakýkoli agent, který má svůj segment na starosti.