Tranzity Merkura

Každý rok se Merkur ocitne v opozici k jiným planetám. Uděje se tomu zpravidla dvakrát až třikrát za rok. Víte, co taková situace přináší?

Tranzitní Merkur-nativní Merkur

Sextil, trigon - Doba vhodná pro vzdělávání, komunikaci, rozhodování se i krátké cesty

Kvadratura, opozice - Není zrovna nejlepší chvíle. Jde o dobu nevhodnou ke komunikaci, rozhodování i cestování. Dochází k nervovému vypětí.

Konjunkce - Vysoká nervová stabilita, nové myšlenky a silná vůle.

Tranzitní Merkur a nativní Venuše

Sextil, trigon - Podporuje sociální záležitosti, partnerské vztahy, rozhodnutí, komunikaci a cestování.

Kvadratura, opozice - Emocionální a duševní napětí může vést k nesprávným rozhodnutím a nedorozuměním.

Konjunkce - Vysoká emocionální a duševní síla napomáhá sociálnímu a společenskému snažení. Dobrá schopnost komunikace.

Tranzitní Merkur a nativní Mars

Sextil, trigon - Slibuje duševní stabilitu, což je výhodné pro všechny praktické aktivity.

Kvadratura, opozice přináší rozhodnost, ale spojenou s netrpělivostí, což je spojeno se spory, nehodami, špatnými rozhodnutími a náhlými změnami názoru.

Konjunkce je spojena s rozhodnými představami, novým myšlením, rozhodností, netrpělivostí, rychlými závěry i rozhodováním. Spory jsou na místě

Tranzitní Merkur a nativní Jupiter

Sextil, trigon - Doba je vhodná pro výchovu, komunikaci, rozhodnutí, cesty i právní záležitosti.

Kvadratura, opozice podněcuje nápady a rozhodnutí. Komunikace jsou vyvážené, promyšlené a konstruktivní.

Konjunkce - Duševní práce si získá uznání. Duševní napětí je v této chvíli nízké a překážky ovlivńují studium, rozhodování, komunikaci a krátké cesty.

Tranzitní Merkur a nativní Saturn

Sextil, trigon je spojen se seriózností a pak také i dobrým a uváženým myšlením.

Kvadratura, opozice, konjunkce - je to doba spojena s odkládáním rozhodnutí na příhodnější chvíli. Když to udělají, neprohloupí. Vytvoří praktický základ pro pozdější život.

Tranzitní Merkur a nativní Uran

Sextil, trigon - neobvyklé zájmy, originální nápady, nové postoje.

Kvadratura, opozice je spojena s psychickým napětím, potřebou rozvinout vlastní zájmy, spory, náhlé změny postojů, idealistické nálady a překažené krátké cesty.

Konjunkce přináší svévolné drastické změny postojů, originální nápady, náhlé rušení vlastních plánů, nekonvenční obory studia, krátké cesty.

Tranzitní Merkur a nativní Neptun

Sextil, trigon - duševní život, ovládaný fantazií, romantické sny a idealistické názory

Kvadratura, opozice - Pravděpodobné zklamání a vrtkavé nápady

Konjunkce je spojena s fantazií, intuicí, ideály, uměleckým nadáním, jemnou roztržitostí, odklonem od reality i cesty z důvodu romantických milostných vztahů.

Tranzitní Merkur a nativní Pluto

Sextil, trigon přináší bohatství nápadů, zvědavosti, silné touhy po vědomostech, sebedisciplínu

Kvadratura, opozice - Hledá se pravda, touha po poznání, tvrdohlavé chování při rozhodování i konfliktech

Konjunkce - Energické svévolné nápady, názory ovlivněné city, změny mínění, snaha studovat, hluboké zájmy.

Tranzitní Merkur a nativní Ascendenc, Descendenc

Sextil, trigon - Všeobecně příznivá doba pro komunikaci, myšlení a rozhodování.

Kvadratura - pronikavý nesoulad v komunikaci, myšlení a rozhodování.

Konjunkce ASC a opozice Desc. - Vyhraněné názory a názorové rozdíly mezi partnery.

Konjunkce Desc. a opozice ASC - Vcelku příznivá doba pro komunikaci.

Tranzitní Merkur a nativní MC, IC

Sixton, trigon - Poměrně příznivé pro komunikaci a rozhodování v rodině a zaměstnání.

Kvadratura - Pravděpodobné nehody doma nebo v zaměstnání.

Konjunkce MC, opozice IC - duševní podněty v povolání, rozhodnutí mohou ovlivnit kariéru, hádky na domácí půdě.

Konjunkce IC, opozice MC - Domácá záležitosti mohou vyžadovat rozhodnutí.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Lída - andělské karty

Znamení Beran
Specializace Pomoc v obtížných životních situacích
Zaměření andělské karty, magie

Zeptejte se na Váš osud přímo Vašich andělů. Andělské karty jsou propojením právě s těmito anděli, kteří Vás opatrují a provázejí Vaším životem. Andělé Vám pomáhají splnit životní poslání a úkoly, díky kterým se stáváte lepšími.

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDELSKA datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDELSKA datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Výklad tarotu rytíř pohárů

Tarotové karty jsou populární pro výklad nejen budoucnosti a odpovídání na důležité životní otázky, které je trápí. Občas je to zábavné, v některých případech to může přinést příjemné rozhřešení. No, každopádně tradice tarotových karet je dlouhá, více než několik století.