Zelené děti z Woolpitu

Jednou z největších záhad světa, která do dnešních dnů nebyla vysvětlena je objevení dvou malých dětí na okraji jedné malé anglické vesničky zvané Woolpit. Stalo se tomu ve dvanáctém století a nejzajímavější na této záhadě je to, že měly zelenou kůži, oblečení z neznámého materiálu a mluvily jazykem, který nikdo neznal.

Stalo se tomu v roce 1173, kde asi 10 kilometrů od obce místní našli sedět hocha a holčičku zelené barvy. 8 století po události tuto záhadu stále ještě nikdo nerozluštil. Zaznamenána je v místní kronice kronikářem Williamem z Neuburghu a opatem Ralphem z Coggeshallu.

Příběh zelených dětí

Dětí se tehdy ujal Richard de Caine. Děti prý zpočátku nechtěly jíst nic jiného než zelené fazole. Bohužel chlapec nevypadal příliš zdravě a po křtu zemřel. Dívka však přežila. Postupně začala přijímat i jinou potravu a její kůže postupně přestala být zelená. Dokonce se naučila i anglicky. Pak však začala vyprávět svůj příběh, který místní velice vyděsil, prý pochází z místa, tzv. svatého Martina, kde slunce nikdy nesvítí a vše je zelené. Prý se spolu s chlapcem ztratily, když šly s dobytkem na pastvu. Uslyšely prý tehdy hlasitý zvuk zvonů a náhle se objevily na polích u Woolpitu. Jak se na pole dostala, si nepamatovala.

Největší záhadou je zelená nemoc

Spekulací ohledně zelené barvy kůže je celá řada. Jedna z nich hovoří o chudokrevnosti a ta další pak o legendě, kdy prý šlo o zámožné sirotky, kterých se chtěl zbavit zámožný poručník, hrabě z Norfolku. Chtěl je otrávit arzénem a nechal je napospas v lese nedaleko Woolpitu. Otrava arzénem prý způsobuje nemoc zvanou chloróza, jež je doprovázena zeleným zbarvením kůže. Jde však o nepotvrzenou spekulaci, protože to stále nevysvětluje tu skutečnost, že mluvily jiným jazykem. Jisté spekulace tvrdí, že jsou z neznámé planety. Badatelé jsou tomu nakloněni i proto, že v dobových zápisech našli v únoru 1173 zápis, že se na nebi míhala různě zbarvená ohnivá světla, které neuměli nikam zařadit. Astronomové však namítli, že šlo nejspíš o polární záři, která v té době mohla být viditelná i v místech, kde to není obvyklé. Jednou z hypotéz je i to, že by šlo o děti, které žily prve pod zemí.

Dívka, která přežila, přijala jméno Agnes a když dospěla, provdala se za šlechtice Richarda Barre ze sousedního hrabství Norfolk. Je tedy víc než pravděpodobné, že její potomci zde nejspíš žijí až do dnešních dnů.

Momentálně jsem offline (Na Vaši otázku odpovím do 24 hodin.)

Kartářka Karin - snář a výklad snů

Znamení Štír
Specializace Výklad významu snů
Zaměření Kyvadlo, magie, tarotové karty

Většina snů má buď zcela zřejmý nebo skrytý význam. Jmenuji a Karin a zabývám se výkladem snů, které často bývají předzvěstí budoucnosti Vaší nebo vašich blízkých. Sny často také zobrazují Vaši přítomnost a Vaše skutečně city a pocity. Odhalím skutečný význam těchto snů a pomohu Vám vyřešit současné i budoucí problémy. 

Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60

Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Jak si přičarovat peníze

Kouzla a čáry mohou fungovat, pokud se provádí správně a veškerá síla je soustředěna právě na to, aby konečnému výsledku bylo dokonáno a splněno. Síly, které nevidíme, ale které jsou mezi námi a umí se spojit, pokud ovládneme naplno svoji mysl tak mohou velice dobře pomoci i při tom, pokud máme prázdné kapsy a chtěli bychom to změnit, žít v blahobytu, velice dobře a nemít hluboko do kapsy, jak se lidově říká. Existují totiž kouzla, které umí zkrátka zázraky.