Akáša

Akáša představuje univerzální vesmírnou kroniku, astrální světlo, universum, čili centrální vědomí. Výraz Akáša pochází z indické duchovní nauky. V kronice jsou zaznamenány události minulé, současné i budoucí.

Co je akáša

Akáša je sanskrtské slovo, jež je spojeno s prostorem, září a jasem. Jde o součást indické filozofie, která ji považovala za první a nejzákladnější z 5 hlavních prvků, tedy váty (vzduchu), agni (ohně), ap (vody) a prthiví (země). Akáša má vlastnosti všech těchto prvků. Je jejich lůnem. Udržuje vše v rovnováze. Všechno, co se kdy na Zemi stalo a co lidi prožili se zapíše do této ohromné kroniky světa.

 O kronice světa

Na tuto knihu si však nemůžeme sáhnout, není skutečná, lidskými smysly nepochopitelná a nepředstavitelná. Proniká všemi formami a je zprostředkovatelem propojenosti bytí. Střetnout se s ní můžete i pod pojmem “Kniha života”, “Kosmické vědomí”, “Univerzální” vědomí anebo také “Záznamy duše”. Do Akáše píšeme každý den, aniž bychom si to vůbec uvědomili. Zachycuje naše myšlenky a skutky všech bytostí. Je počátkem všech myšlenek a idejí, je původce, všech nápadů. Ve chvíli, když skončí na světě svou zemskou pouť udělá do akáši ještě jeden poslední, mnohem silnější zápis. Akáša je společná pro všechny živé bytosti a veškerou existenci, a tedy nejen lidi.

 Číst v akáši dokáží jen vyvolení

Číst v ní není jednoduché a před mnohými je její obsah utajen. K tomu, aby to možné, je nutné nejprve dosáhnout určité duchovní úrovně. A i potom se vám budou její stránky odhalovat postupně, vždy pouze jen to, co potřebujete znát. Zlým lidem zůstává utajena. Informace jsou lidem dostupné pouze tehdy, kdy Univerzum uzná za vhodné. Jasnovidci tak díky tomu mohou nahlédnout, jak do minulosti, tak i do budoucnosti. Má proto důležitou roli ve věštění. Umožňuje nám zjistit to, co by nás jinak ani nenapadlo.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Lída - andělské karty

Znamení Beran
Specializace Pomoc v obtížných životních situacích
Zaměření andělské karty, magie

Zeptejte se na Váš osud přímo Vašich andělů. Andělské karty jsou propojením právě s těmito anděli, kteří Vás opatrují a provázejí Vaším životem. Andělé Vám pomáhají splnit životní poslání a úkoly, díky kterým se stáváte lepšími.

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDELSKA datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDELSKA datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Kruhy v obilí

Kruhy v obilí jsou zvláštními a velmi zajímavými útvary, které mají podobu geometrických obrazců, které jsou tvořené polehlými rostlinami obilí anebo jinou zemědělskou plodinou. vždy je obestíralo určité tajemství. Všeobecně, obrazce v obilí byly vždy spojeny s mimozemšťany i čarodějnicemi.

Rozzuřili jste býka? Utíkejte!

Psychická vyrovnanost a duševní aspekty mohou být do jisté míry určeny právě znamením a vaším ascendentem. Pokud se k tomuto tvrzení stavíte odměřeně, stačí jen navázat na astrologii jako disciplínu. Zabývá se totiž nejen hvězdami, důležitou roli v ní hraje i měsíc. Ano, právě ten měsíc, který je tím, kdo vám určuje vaše místo ve zvěrokruhu. Měsíc, jak známo, oplývá kupříkladu mocí řídit moře, na něž je technika i člověk krátký. Získává také kontrolu nad zvířaty a v neposlední řadě ovlivňuje i člověka.