Numerologie – číslo 1

Numerologie je populární nauka o významu čísel. Pracuje se s tím, že konkrétní číslo má vliv na osobnost, jeho charakter. Nejčastěji se stanoví podle data narození, ale i podle jména. Pokud je zapotřebí určit a předpovědět událost, je vhodné předem si nechat numerologem osud vypočítat. Každé číslo totiž má své specifikum.

Charakteristika čísla jedna

Kdo měl ve škole jedničky, byl prostě nejlepší. Podobně je to s významem numerologickým čísla jedna. Ať už vyjde jako věštba, nebo konkrétně označení, charakteristika, je potřeba si pamatovat, že jedničky jsou prostě pojem. Jsou stále vepředu, rozhodně nebudou jen někdo z davu. Číslo jedna propůjčuje charakter vůdčí osobnosti, která se jen tak nevzdává a je také hodně originální.

Tvořivost a ctižádostivost

Další velkou charakteristikou čísla jedna je tvořivost a ctižádostivost spojená s individualitou. Jedinec, který je „jedničkou“ bude vždy vyčnívat a rozhodně by měl rozvíjet svůj talent a kreativitu. Jedničky jsou dokonalé a jedinečné. Nikdo a nic není jako ony.

Hrdost a soběstačnost

Co je také nutné vyzdvihnout u osob, které jsou podle numerologického výkladu jedničkami, je i to, že jsou to osoby hrdé, nezávislé na nikom a také hodně bojovné. Nebojí se stát sami před celým davem, rády se odlišují a jsou neobyčejně soběstačné. Mají v sobě tolik vitality, že by ji mohly prodávat v hektolitrech, a stále by měly na odběr.

Samota a neschopnost spolupráce

Negativní vlastnosti jedniček je to, že přes svůj egoismus nejsou s to často pracovat v týmech, mají potřebu vynikat. Což je svádí k samotě, jsou tak často sami, izolovaní a mohou nabýt dojmu, že jsou nepotřebné. Jejich hrdost je tak velká, že často se ani nepřiznají, že je jim samotným smutno, raději nahodí silnou tvář bojovnosti. Také nejsou s to vyslechnout radu, většinou si prostě myslí své a také podle toho jednají.

Momentálně jsem offline (Na Vaši otázku odpovím do 24 hodin.)

Kartářka Karin - snář a výklad snů

Znamení Štír
Specializace Výklad významu snů
Zaměření Kyvadlo, magie, tarotové karty

Většina snů má buď zcela zřejmý nebo skrytý význam. Jmenuji a Karin a zabývám se výkladem snů, které často bývají předzvěstí budoucnosti Vaší nebo vašich blízkých. Sny často také zobrazují Vaši přítomnost a Vaše skutečně city a pocity. Odhalím skutečný význam těchto snů a pomohu Vám vyřešit současné i budoucí problémy. 

Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Výklad tarotu - tři meče

Balíček tarotových karet míchají kartářky a kartáři snad na celém světě po několik století. Velice zajímavý je původ těchto karet, který se nepodařil zjistit. Přisuzuje se kočovným kmenům, které je rozšířily na území Evropy a blízkého okolí, ale původ tak znám není. nejspíše se do Evropy dostaly při zámořských objevech.