Čínský horoskop

Vedle klasického horoskopu k tomu nejznámějšímu typu horoskopu patří ten čínský. Vznikl v době dynastie Han 202 let před našim letopočtem až 220 našeho letopočtu. Podle dávné legendy čínský horoskop vznikl na podkladě víry v to, že kdysi bývala zvířata mnohem silnější než lidi.

O vzniku čínského horoskopu

Zvířata lidi v té době velmi inspirovali, vážili si jejich síly, vitality a uctívali jejich vlastnosti. Buddha pak jednotlivým zvířatům přidělil v rámci oslav nového roku, vládu nad jedním rokem. A protože se život točí okolo čísla 12, i zde vznikl dvanáctiletý cyklus, jemuž velí 12 znamení (obdobně, jak tomu je u klasického horoskopu). Akorát zde dané zvíře nevelí jednomu měsíci, ale celému jednomu roku. Zvířata za sebou pak jdou tak, jak určuje čínská teorie o jin a jang. Tento princip je založen na počtu sudých a lichých drápů. Každé zvíře z čínského horoskopu si pak se sebou nese ty nejtypičtější vlastnosti daného znamení.

Jednotlivá znamení v čínském horoskopu

V průběhu 12 po sobě jdoucích let se střídají jednotlivá znamení čínského horoskopu, která reprezentují různá zvířata. Každé to zvíře spolu se svými typickými znaky a vlastnostmi pak vládne tomu jednomu danému roku. Po dvanácti letech se cyklus začíná opět na začátek a vše se opakuje od znova. Každému tomuto znamení vládnou různé planety a také i 4 různé živly. Každý ten rok pak tedy pouze ve jménu určitého zvířete, ale i určitého živelného elementu.

12 znamení horoskopu

Rok krysy - 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

Rok buvola - 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

Rok tygra - 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

Rok králíka - 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

Rok draka - 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

Rok hada - 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

Rok koně - 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

Rok ovce - 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

Rok opice - 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

Rok kohouta - 2017, 2005, 1993, 1981, 1969

Rok psa - 2018, 2006, 1994, 1982, 1970

Rok prasete - 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

Čínský horoskop je velmi vážně brán zejména v asijských zemích, jako Korea, Tibet, Mongolsko, Japonsko, Vietnam, Kazachstán a kdysi jej užívali i Hunové a Protobulhaři.

S příchodem čínského Nového roku, který proběhne 8. 2. (vždy probíhá v období od 21. 1, - 21. 2.) roku 2016, vstoupíme do roku vlády opice.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Lída - andělské karty

Znamení Beran
Specializace Pomoc v obtížných životních situacích
Zaměření andělské karty, magie

Zeptejte se na Váš osud přímo Vašich andělů. Andělské karty jsou propojením právě s těmito anděli, kteří Vás opatrují a provázejí Vaším životem. Andělé Vám pomáhají splnit životní poslání a úkoly, díky kterým se stáváte lepšími.

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDELSKA datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDELSKA datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Jak se k sobě hodí Blíženci a Ryby?

Tento vztah bude velice klidný, zvláště, pokud se ti dva potkají po nějaké době, již v dospělém a vyspělém věku. Může jít klidně již o rozvedené partnery, protože již více vnímají to, co chtějí a co je důležité. Pak mohou tito dva vedle sebe fungovat velice spokojeně, harmonicky a rádi. Oba dva jsou totiž hodně vnímaví a tak jim neunikne sebemenší detail, který se může stát a pokazit tak skvělé partnerství.