Arrivismus

Arrivismus v sobě neskrývá nic jiného než vampirismus. S nadšením pro upíry, to však má co do činění skutečně pramálo. Jde o práci s energií, ať už vědomě, nebo nevědomě. S vampíry to má společného pouze to, že stejně jako upíři sáli krev, tito lidé sají energii. Energii si berou bez zájmu o to, jestli jim ji chcete poskytnout vědomě a dobrovolně anebo nikoliv. Ano, řeč je o energetických upírech, kteří rádi manipulují.

Většinou energetičtí upíři naštěstí jednají nevědomě. Malé plus pro jejich jinak ne zrovna pozitivní jednání. Některým to dokonce může i sklouznout do závislosti na energii jiných. Pro její získání jsou proto ochotni užít i manipulace. A tak v lidech vyvolávají pocit studu, hněvu, rozpaky i ponížení. Lidi provokují, kritizují, intrikují, chovají se despoticky, nadřazeně a nenechají toho druhého na pokoji. Jejich cílem je vyvolat jakoukoliv emoci, čím větší křik, pláč, strach, stud, tím lépe.

 Kdo je arrivistou?

Energetickými upíry ponejvíce jsou dlouhodobě nemocní a staří lidé, pak až přirození manipulátoři. K těmto lidem patří ti, co si neustále na něco stěžují, nezavřou ani na chvíli pusu, dramatizují, přehánějí, staví se do pozice oběti, které není možné pomoci. Svět se proti dotyčným spikl, nikdo je nemá rád.

 5 druhů arrivistů

Můžeme rozlišovat zhruba 5 typů arrivistů.

Narcista - Jeho heslo je: “Já, jenom já.” Myslí si o sobě mnoho. Jejich nároky jsou ohromné. Vyžadují veškerou pozornost. Touží po obdivu. Jsou velmi nebezpeční, protože nejsou vůbec empatičtí. Bezpodmínečná láska jim nic neříká. Pokud není po jejich, je zle.

Oběť - Tento typ arrivisty se považují za oběť. Svět vidí negativně. Svět je proti nim. Všechno má ale. Umí jenom bědovat. Těmto lidem je lepší obloukem se vyhýbat.

Despota - Dalším druhem arrivisty je despota, který musí mít vše pod kontrolou. Vše musí ovládat. Diktuje, jak má co být, bez ohledu, zda se vám to líbí, nebo ne. Ví všechno nejlépe. Na všechno mají svůj názor. Potřebují ovládat a vlastnit. Pokud se jim to nehodí do krámu, jsou schopni vyvrátit i emoce. Shazují, ponižují a povyšují se nad všechny ostatní. Jeho rozhovory obvykle začínají “Víte, co potřebujete?”

Kecalové by ukecali i mrtvého. Tito lidé jsou velkými sobci. Nikdy jim nejde o nikoho jiného než o sebe. Jsou otevření pravda, co se týká slov, řeknou i to, co nemají. Dostat se v jejich společnosti ke slovu, je takřka nemožné. Velmi rád překračuje osobní hranice. Nedrží si odstup. Kolikrát jsou tak blízko, že vám doslova dýchají do obličeje, což vás nutí udělat krok zpět.

Hysterky - Tito lidé mají sklon k dramatizaci. Vše přehánějí. Z komára dělají velblouda. Jsou schopni umřít i na rýmečku. Jsou to často hypochondři.

 Jak na nás působí?

V jejich blízkosti se cítíte nedobře, nejistě, nervózně a nutí vás to zůstat za každých okolností ve střehu. S těmito lidmi nejste rádi a sotva se s nimi rozloučíte, spadne vám kámen ze srdce. V přítomnosti těchto upírů se můžete slabě, unaveně, objevit se může nevolnost a také bolest hlavy. Jejich přítomnost na vás může mít různý dopad, a proto nejlepší je chránit se před nimi a nepřistupovat na jejich hru.

 Jak se chránit?

Držte si je od těla. Vyvarujte se přímému očnímu kontaktu a když už s nimi musíte jednat, reagujte vždy zcela opačně, než se od vás očekává. Buďte uvolnění, neutrální, neopakujte pohyby těla manipulátora. V žádném případě se nenechte rozhodit. Nechte je vypovídat a vykřičet. Nesnažte se je měnit. Buďte vnitřně silní, pak na vás tyto manévry nebudou zabírat.

Momentálně jsem offline (Na Vaši otázku odpovím do 24 hodin.)

Kartářka Karin - snář a výklad snů

Znamení Štír
Specializace Výklad významu snů
Zaměření Kyvadlo, magie, tarotové karty

Většina snů má buď zcela zřejmý nebo skrytý význam. Jmenuji a Karin a zabývám se výkladem snů, které často bývají předzvěstí budoucnosti Vaší nebo vašich blízkých. Sny často také zobrazují Vaši přítomnost a Vaše skutečně city a pocity. Odhalím skutečný význam těchto snů a pomohu Vám vyřešit současné i budoucí problémy. 

Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Výklad tarotu sedm pohárů

V balíčku tarotových karet je celkem dvacet dva karet velké arkány a dalších padesát šest karet malé arkány. Označení arkán pramení z minulosti, tedy rozdělení podle stáří, kdy velká arkána je o dost starší a původním balíčkem tarotových karet, které i dle bádání nemají jasný původ.

Jak budovat svůj sen

Takřka každý z nás má nějaké sny. Je však otázka, zda je realizujeme, sníme anebo anebo jen mluvíme. Samozřejmě, že myšlenka je energií, která podle toho, jak je vyslaná, podvědomě působí na její realizaci. A proto je základem všech splněných snů, neposílat negativní myšlenky do Vesmíru. Myšlenky je sice nutno vysílat, a to opakovaně, ale ty pozitivní.