Bestiář

Známý bestiář díky české, mimo jiné, autorce knih a šéfredaktorce známého časopisu Barbaře Nesvadbové, který byl mimo jiné zfilmován, je zcela jiná kniha, než je klasický bestiář z druhého století. Právě druhá jmenovaná snad i sloužila jako předloha k dílu české autorky, jistě je v ní mnoho souvislostí a srovnání, především, co se srovnání zvířat s lidskou povahou týče. Samozřejmě může jít pouze o domněnky, možná i zpochybnitelné, či pouhá souvislost a spojitost jednoho díla s druhým činí vyloženě název.

Co je to bestiář

Ať tak, nebo jinak, jedná se o alegorické pojednání o životě zvířat, respektive jejich vliv na okolnosti, svět a jednání a také pro tyto zvířata typické chování. Bestiář obsahuje texty s mravoučnou poetikou, má za úkol na příkladech ukázat to, co může být pravdou, jak se chovat a čemu se vyvarovat, kde si dát pozor. Pověry, omyly, ale i povídky ukazují, jak to v životě chodí a vše se připodobňuje právě zvířecí říši.

Historie bestiáře

Jak už to tak bývá, úplně první, dochovaný bestiář, pocházející z druhého století našeho letopočtu, je prakticky anonymní, nedošlo se na to, respektive se nedochovalo to, kdo jej napsal. Pravdou je, že posléze, za několik století na něj navázali další autoři, kteří zase o něco více tezi o příkladech z života v rámci ztvárnění zvířecích postav, rozvinuli.

Časté symboly v bestiáři

Bestiářů existuje několik, jiné jsou základní, jiné rozšířené, avšak úplně nejčastěji se v těchto knihách přirovnává chování lidí, okolností a tak dále k zvířatům, jako je liška, drak, pavouk, had, havran, vlk, štír a netopýr. Může jít i o mnoho jiných, tyto mají vlastní specifika nakolik zlidověná, že už jen po přečtení seznamu je možno odhadovat, jaké osobnosti, ponaučení může z jednání s těmito jedinci vycházet.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Lída - andělské karty

Znamení Beran
Specializace Pomoc v obtížných životních situacích
Zaměření andělské karty, magie

Zeptejte se na Váš osud přímo Vašich andělů. Andělské karty jsou propojením právě s těmito anděli, kteří Vás opatrují a provázejí Vaším životem. Andělé Vám pomáhají splnit životní poslání a úkoly, díky kterým se stáváte lepšími.

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDEL datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDEL datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Výklad karet páže holí

Tarot je populární možností, jak si nechat předpovědět budoucnost a také zodpovědět na mnoho otázek, které nám často ani nedají spát. Pro někoho může jít o hloupost, ale skutečnost, že se tímto živí poměrně dost osob a že karty tarotu existují na našem území k předvídání budoucnosti několik století, jež může přesvědčení změnit.

PŘÍPAD RODINY PERRONOVY – ČÁST TŘETÍ

Je podvečer, zima roku 1970. Carolyn Perronová otevírá okno, aby vyvětrala před tím, než se uloží do postele. Náhle spatří před domem postavu sedící pod starým stromem. Nemůže odtrhnout zrak, je téměř hypnotizována už samotným tušením, že tato bytost není z tohoto světa. Když se hlava oné entity začne pomalu otáčet, Carolyn se prudce rozbuší srdce. Najednou vykřikne v děsivém úžasu: tvář ženy je suchá, vrásčitá, pokroucená, připomínající vosí hnízdo. Šedivé, zacuchané vlasy jí v řídkých pramíncích dopadají na ramena. „Bože bylo to tak neuvěřitelně děsivé,“ vzpomíná manželka Rogera Perrona. V tom bytost otevře ústa a vydá němý výkřik, který ač nehlučný, přesto pohne okenní tabulkou. Zápach z jejich úst dolehne až ke Caroly Perronové – ta jej vzápětí přirovná k pachu hnijícího masa.