Metody věštění budoucnosti – z ruky

Chiromantie je metoda věštění budoucnosti z ruky. Jedná se o metodu, která je používaná v běžném civilizovaném světě mnoho let, a je poměrně dost oblíbená i vyhledávaná.

Nauka o čtení z ruky knižně

Protože je chiromantie skutečně zajímavá, existuje dnes mnoho publikací, zejména těch knižních, které základy čtení z ruky představují. Díky tomu je možné se tomuto oboru začít věnovat třeba jako koníčku, nebo zkoumání vlivů, osob a jejích osudů dle toho, jak mají vepsáno v dlani.

Odkud se metoda vzala

Metoda čtení z ruky, tedy chiromantie k nám prý přišla z Egypta, vyspělého státu tehdejší doby, tedy před několika staletími. Zda metoda opravdu vznikla v Egyptě, nebo ji tamější obyvatelstvo převzalo od jiných národů, je již neznámo. Pro nás je kolébkou čtení z ruky Egypt.

Jako oko do těla

Lidská dlaň je i z vědeckého pozorování brána jako takové malé oko do těla lidského organismu a představuje tak důležitou spojnici mezi námi a naším vnitřním „já“. Existují totiž i vědy, které se přímo zabývají tím, jak souvisí genetická vada a poškození rukou a po mnoha výzkumech bylo prokázáno, že skutečně souvislosti zde jsou.

Jak předvídat budoucnost

Z tohoto také vychází i celá metoda, protože z dlaní a jejích čár, se může poznat, jak člověk bude žít dlouho, zda má nějaké komplikace v budoucnu, jež mu znesnadní celou cestu životem a tak dále. Na základě takových výzkumů, ale i převzetí z Egypta, vzniklo označení, jako je čára života, čára srdce a hlavy.

Čára života, hlavy i srdce

Přičemž čára života označuje celkově délku života, ale i zdraví, jak si tazatel stojí a bude stát. Čára srdce vypovídá o vztazích a čára hlavy nejen vzdělání, ale i průbojnosti a možnostech v životě. Je toho mnoho, kdo se oboru chce věnovat, je jistě vhodné nějaké profesionální věštění i navštívit. Metoda je podložena částečně i vědecky.


 

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Lída - andělské karty

Znamení Beran
Specializace Pomoc v obtížných životních situacích
Zaměření andělské karty, magie

Zeptejte se na Váš osud přímo Vašich andělů. Andělské karty jsou propojením právě s těmito anděli, kteří Vás opatrují a provázejí Vaším životem. Andělé Vám pomáhají splnit životní poslání a úkoly, díky kterým se stáváte lepšími.

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDEL datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60

Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDEL datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Výklad tarotu sedm mečů

Balíček tarotových karet je složen z velké a malé arkány, přičemž paradoxně velká arkána, je složena z dvaceti dvou karet a malá z karet padesáti šesti. Důvodem, proč tomu tak je, dalo stáří, protože velká arkána je původní balíček tarotových karet a prý o dost starší, než malá arkána. Každopádně jde o balíček hodně populárních karet.

JAK POROZUMĚT SYMBOLŮM VĚŠTBY

Surovin, z nichž je možné čerpat informace a rady ohledně budoucnosti, je spousta. Ke čtení využijeme kávovou sedlinu, vylouhovaný čaj, sáčkový čaj, vosk nebo třeba i víno. Pokud už si pořídíme to správné vybavení a suroviny k nahlédnutí do budoucnosti, velmi často narážíme na problém, jak si poradit se znaky a symboly. Mnohdy nejsme schopni vyčíst příkladem z kávové sedliny nic a v jejím uspořádaní prostě spatřujeme jen hromádku vysypaného lógru. Ne každý má vyloženě spisovatelskou fantazii, aby si z patra domyslel příběh, v němž zbohatne, potká v blízké době lásku a najde si skvělou práci. Porozumění znaků, které jsou nám podávany, je především záležitostí mysli, empatie a vnímání. Nelze v něm být okamžitě mistrem, dá se mu ale naučit.