Metody věštění budoucnosti – z ruky

Chiromantie je metoda věštění budoucnosti z ruky. Jedná se o metodu, která je používaná v běžném civilizovaném světě mnoho let, a je poměrně dost oblíbená i vyhledávaná.

Nauka o čtení z ruky knižně

Protože je chiromantie skutečně zajímavá, existuje dnes mnoho publikací, zejména těch knižních, které základy čtení z ruky představují. Díky tomu je možné se tomuto oboru začít věnovat třeba jako koníčku, nebo zkoumání vlivů, osob a jejích osudů dle toho, jak mají vepsáno v dlani.

Odkud se metoda vzala

Metoda čtení z ruky, tedy chiromantie k nám prý přišla z Egypta, vyspělého státu tehdejší doby, tedy před několika staletími. Zda metoda opravdu vznikla v Egyptě, nebo ji tamější obyvatelstvo převzalo od jiných národů, je již neznámo. Pro nás je kolébkou čtení z ruky Egypt.

Jako oko do těla

Lidská dlaň je i z vědeckého pozorování brána jako takové malé oko do těla lidského organismu a představuje tak důležitou spojnici mezi námi a naším vnitřním „já“. Existují totiž i vědy, které se přímo zabývají tím, jak souvisí genetická vada a poškození rukou a po mnoha výzkumech bylo prokázáno, že skutečně souvislosti zde jsou.

Jak předvídat budoucnost

Z tohoto také vychází i celá metoda, protože z dlaní a jejích čár, se může poznat, jak člověk bude žít dlouho, zda má nějaké komplikace v budoucnu, jež mu znesnadní celou cestu životem a tak dále. Na základě takových výzkumů, ale i převzetí z Egypta, vzniklo označení, jako je čára života, čára srdce a hlavy.

Čára života, hlavy i srdce

Přičemž čára života označuje celkově délku života, ale i zdraví, jak si tazatel stojí a bude stát. Čára srdce vypovídá o vztazích a čára hlavy nejen vzdělání, ale i průbojnosti a možnostech v životě. Je toho mnoho, kdo se oboru chce věnovat, je jistě vhodné nějaké profesionální věštění i navštívit. Metoda je podložena částečně i vědecky.


 

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Kateřina - pomoc s láskou a vztahy

Znamení Ryby
Specializace Andělské karty, tarotové karty,
Zaměření Láska a vztahy, karmické vztahy, rodinné konstelace

Láska je nejvyšším a také nejvíce komplikovaným citem, který působí v životě mnoho štěstí, ale i trápení a smutku. Poradím Vám s Vaším stávajícím vztahem a neštastně zamilovaným pomohu získat lásku milované osoby. Vím, že láska často bolí a partnerské vztahy jsou mnohy obtížné, společnými silami vše napravíme.

Zašlete mi SMS ve tvaru MILOVAT datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 60

Zašlete mi SMS ve tvaru MILOVAT datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 60

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Numerologie – číslo 4

Nauka o číslech z pohledu významového. Tak by se stručně dala charakterizovat numerologie, populární věda o významech čísla, které může vypovídat mnohé o charakteru osobnosti, ale i sledu událostí. Jsou lidé, kteří si dle numerologického výkladu stanoví datum svatby a podobných, významných událostí.