Výklad tarotu 19 slunce

Populární karty pro výklad budoucnosti mají tradici po několik staletí. Záhadou na tom celém je fakt, že se doposud nepodařilo zjistit, odkud skutečně karty pocházejí, i když existuje několik domněnek. Pravdou je však to, že se dochovaly i přes nepřízeň některých období, jako je inkvizice, až do dnešní doby.

Co karta znamená

Slunce září a přináší štěstí, úspěch i triumf v oblastech, ve kterých jste. Na cokoli, co se tazatel dá, se bude díky přízni této karty dařit a také se podaří. Karta poukazuje na nové, dobré začátky, což může být i narození dítěte. Obecně odhaluje radost ze života, která je neměnná a jasná. Slunce dodává sílu, plní se projekty, což přináší velké úspěchy.

Pozitivní významy

Růst, prosperita ve všem, na co se tazatel vrhne, na co se dá, se bude dařit. Slunce přináší obecně velké materiální uspokojení, štěstí a radost ze života. Dokonce poukazuje i na možnost uzavření sňatku, posunutí se dále ve vztahu, nebo nalezení toho pravého partnera pro život. Také přináší podporu v nových projektech, do kterých se tazatel dá, chuť do života a využívání svých možností, svému umu. Karta je po všech směrech pozitivní a přináší velké úspěchy.

Negativní významy

Jestliže vyjde v obráceném významu, pak ukazuje na ztrátu přátel, ale i nesplnění závazků. Může se nepodařit to, v co věříme a na čem dlouho pracujeme. Také se může projevit pýcha, povrchnost a také zrušení závazků, třeba zásnub, nebo přímo rozpad partnerství. Karta ukazuje i na extrémy co se týče nabytých statků, majetku.

Obecně význam karty

Velké štěstí, úspěch i radost. To přináší karta slunce, která je obecně kartou velice pozitivní a váže se k ní mnoho dobrého. Jako slunce samo, i karta posiluje ducha a je odhodlání se postavit věcem, učinit rozhodnutí a pohnout se kupředu. A jako bonus karta ještě přeje štěstí ve všech směrech, kam se tazatel vydá.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Kateřina - pomoc s láskou a vztahy

Znamení Ryby
Specializace Andělské karty, tarotové karty,
Zaměření Láska a vztahy, karmické vztahy, rodinné konstelace

Láska je nejvyšším a také nejvíce komplikovaným citem, který působí v životě mnoho štěstí, ale i trápení a smutku. Poradím Vám s Vaším stávajícím vztahem a neštastně zamilovaným pomohu získat lásku milované osoby. Vím, že láska často bolí a partnerské vztahy jsou mnohy obtížné, společnými silami vše napravíme.

Zašlete mi SMS ve tvaru MILOVAT datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60

Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 60

Zašlete mi SMS ve tvaru MILOVAT datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 60

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Egyptský snář a astrologie v dobách pyramid

Jedna z nejznámějších zmínek o vykládání snů pochází z Egypta a její písemný doklad nalezneme zapsán v knize knih – Bibli. Josefův osud je znám věřícím i ateistům: byl prodán jako otrok jednomu z faraonových důstojníků. Jeho jméno bylo Putifar a Josefa si pro jeho pracovitost a schopnosti brzy vyvolil jako správce svého domu. Sváděn důstojníkovou ženou neustále odolával, načež ta přistoupila k pomstě za jeho nezájem a Josef se během noci octnul ve vězení. I tam si ale našel mocného, který mu byl nakloněn: oblíbil si jej velitel věznice. Jozef vyložil dvěma vězňům jejich sny, a jelikož se oba jeho výklady naplnily, byl povolán před Faraona, aby rozluštil i jeho sny, které mu nedávaly spát. Předpověděl mu sedm let hojnosti a po nich sedm let hladomoru. Jen díky Josefovu výkladu a jeho radám uchránil faraon svoji zemi před zničující zkázou. Výklady snů mají ve starověkém Egyptě tradici a je s nimi spjat nespočet příběhů. Egypťané na sny věřili a často nocovali v chrámech pro vidinu, že jim bohové ve snech vyjeví budoucnost. Vykladači snů pak osvětlili jejich význam a charakter: byly sny, které varovaly a také ty, které určovaly cestu nebo i sny spojené s minulým životem. Právě také nejstarší dochovaný snář pochází jak jinak nežli z Egypta.

Výklad tarotu dva poháry

Tarotové karty jsou populární pro výklad budoucnosti a jsou stále oblíbenější pro řadu běžných lidí. Existuje i velké množství lidí, kteří se na karty obrací s žádostí o odpověď na otázky, stále více. A není divu, něco na tom musí být, když balíček tarotových karet existuje na světě již několik století.