Guny

Guna, to je v doslovném překladu provaz. Existují tři kvality hmotné přírody, které člověka k přírodě poutají jako 3 silné provazy. V sanskrtu je pak slovo guna vykládáno jako energie anebo stav bytí.

Podle Véd jde o ctnost-sattva, vášeň-radžas a nevědomost-tamas. Všechny jsou zrozeny z prvopočáteční substanceprakrti. Tyto guny se ustavičně utvářejí mezi sebou. Ráno může být člověk nevědomosti, v poledne pak ctnosti a večer pak propadne vášni. Vždy však dominuje pouze jeden.

Pocit štěstí, tedy to nejvyšší uspokojení naleznete v guně ctnosti. A proto cesta ke štěstí vede cestou z nevědomosti do ctnosti. Abyste jimi mohli projít, musíte se naučit rozlišovat jednotlivé stavy a poznat mezi nimi, co je nevědomost, co je vášeň a co je ctnost. Pakliže se naučíte vědomě nahrazovat jednu gunu druhou, dokážete ovládat svůj osud a v případě, že tomu tak budete chtít, tak ho dokážete i změnit.

 Guna nevědomosti

Ten, kdo se nachází v guně nevědomosti, neví, co by od života vlastně chtěl. Neví ani, co je štěstí. Hodně spí, je lhostejný a mnohdy postupně propadá nějaké závislosti. Nevědomost odsuzuje lidi k málo kvalifikované, špatně placené a hlavně monotónní práci. Jde obvykle o dělnickou práci. Lidé nejsou iniciativní. Typické pro ni je, že si myslí, že je středobodem Vesmíru a Všehomíru, čili chci si žít dobře a pohodlně a nic víc mne nezajímá. Pokud se však rozhodnete tuto gunu překonat, týkat se s lidmi, kteří mají znalosti, vědomosti a informace. Rozhodně to tedy nejsou lidi z guny nevědomosti. V dalším kroku začněte svou snahu vkládat ani ne tak do uspokojení žaludku, ale do svého rozvoje. Učte se, zvyšte si svou kvalifikaci, zkuste něco nového, naučte se něco, co ještě neumíte, studujte cizí jazyk a připravte se na změny.

 Guna vášně

Mezi nevědomostí a ctností je prostřední fáze, a to guna vášně. Zde je člověk již nucen přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí a chování. Čím větší zodpovědnost přitom máme, tím většího platu se nám dostává. Pro tuhle gunu je charakteristický pojem musím-musím-musím a mně-mně-mně. V této guně je člověk schopen docílit předsevzaných cílů, jeho zajištění stoupá, avšak on stále ještě není spokojen. Honí se za štěstím, které nehledá v sobě, ale všude okolo. Rodina založená na vášni nemá příliš stabilní základy, a proto nemá šanci na příliš dlouhou existenci. Vášeň po čase ustane, omrzí se a aby se nastartovala, potřebuje nový podnět. Přejít z této fáze můžete jak k ctnosti, tak i zpět k nevědomosti. Někdo v této fázi může i uvíznout.

 Guna ctnosti

Guna ctnosti je spojena se štěstím a tedy je přesně to, po čem toužíme a za čím se pachtíme. Od počátku je naší součástí. Ctnost, to je znalost té pravé podstaty věci. Je to vědění. Člověk v této fázi je klidný, avšak stále aktivní, protože pro zachování této ctnosti potřebuje nějaké materiální prostředky. Je odborníkem a vše dělá s láskou. S člověkem v ctnosti se lidé chtějí stýkat.V takové rodině vyrůstají zdravé a spokojené děti. Páry se respektují a doma vládne atmosféra lásky, pohody, úcty, klidu a správné výživy. Je spojena se štěstím a prosperitou. Nikdy však nepřijde sama, musíme se k ní dopracovat.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Renáta - Věštírna a věštění budoucnosti

Znamení Lev
Specializace Magie, tarotové karty, kyvadlo
Zaměření Věštění budoucnosti

Otevřte dveře k bráně osudu, zastavte se a hleďte na Váš budoucí život. Mé jméno je Renáta a věštění budoucnosti a pomoc lidem je pro mne životním posláním. Společně nahlédneme do Vaší blízké i vzdálenější budoucnosti.

Zašlete mi SMS ve tvaru ESOTERIKA datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 60

Zašlete mi SMS ve tvaru ESOTERIKA datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 60

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Záhady světa – kruhy v obilí

Lány s obilím jsou nejspíš útočištěm mnoho vtipálků, jak si někteří vysvětlují záhadné obrazce neobilnatých polích. Jsou však lidí, kteří věří na mimozemskou civilizaci a také to, že právě skrze kruhy a jiné útvary, které se čas od času na polích vyskytují, jsou právě dílem, nějakým znamením mimozemšťanů, jež nám tím chtějí něco sdělit. Jsou i lidí, kteří si tuto skutečnost vysvětlují jako účinek přírodních sil.

Oregano - Dobromysl

Jednou z magických bylin, jaké známe, je oregano, čili dobromysl. Oblíbená to rostlinka, kterou hojně užíváme v kuchyni. Esence z ní se užívá i v parfumérii. Jde o tradiční českou bylinku, která se pěstovala za okny jako talisman radosti a útěchy. Snítky bylinky se v dávných dobách uchovávali ve škapulířích pro štěstí.

Kategorie: Mystika Duchovní život Zdraví