Guny

Guna, to je v doslovném překladu provaz. Existují tři kvality hmotné přírody, které člověka k přírodě poutají jako 3 silné provazy. V sanskrtu je pak slovo guna vykládáno jako energie anebo stav bytí.

Podle Véd jde o ctnost-sattva, vášeň-radžas a nevědomost-tamas. Všechny jsou zrozeny z prvopočáteční substanceprakrti. Tyto guny se ustavičně utvářejí mezi sebou. Ráno může být člověk nevědomosti, v poledne pak ctnosti a večer pak propadne vášni. Vždy však dominuje pouze jeden.

Pocit štěstí, tedy to nejvyšší uspokojení naleznete v guně ctnosti. A proto cesta ke štěstí vede cestou z nevědomosti do ctnosti. Abyste jimi mohli projít, musíte se naučit rozlišovat jednotlivé stavy a poznat mezi nimi, co je nevědomost, co je vášeň a co je ctnost. Pakliže se naučíte vědomě nahrazovat jednu gunu druhou, dokážete ovládat svůj osud a v případě, že tomu tak budete chtít, tak ho dokážete i změnit.

 Guna nevědomosti

Ten, kdo se nachází v guně nevědomosti, neví, co by od života vlastně chtěl. Neví ani, co je štěstí. Hodně spí, je lhostejný a mnohdy postupně propadá nějaké závislosti. Nevědomost odsuzuje lidi k málo kvalifikované, špatně placené a hlavně monotónní práci. Jde obvykle o dělnickou práci. Lidé nejsou iniciativní. Typické pro ni je, že si myslí, že je středobodem Vesmíru a Všehomíru, čili chci si žít dobře a pohodlně a nic víc mne nezajímá. Pokud se však rozhodnete tuto gunu překonat, týkat se s lidmi, kteří mají znalosti, vědomosti a informace. Rozhodně to tedy nejsou lidi z guny nevědomosti. V dalším kroku začněte svou snahu vkládat ani ne tak do uspokojení žaludku, ale do svého rozvoje. Učte se, zvyšte si svou kvalifikaci, zkuste něco nového, naučte se něco, co ještě neumíte, studujte cizí jazyk a připravte se na změny.

 Guna vášně

Mezi nevědomostí a ctností je prostřední fáze, a to guna vášně. Zde je člověk již nucen přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí a chování. Čím větší zodpovědnost přitom máme, tím většího platu se nám dostává. Pro tuhle gunu je charakteristický pojem musím-musím-musím a mně-mně-mně. V této guně je člověk schopen docílit předsevzaných cílů, jeho zajištění stoupá, avšak on stále ještě není spokojen. Honí se za štěstím, které nehledá v sobě, ale všude okolo. Rodina založená na vášni nemá příliš stabilní základy, a proto nemá šanci na příliš dlouhou existenci. Vášeň po čase ustane, omrzí se a aby se nastartovala, potřebuje nový podnět. Přejít z této fáze můžete jak k ctnosti, tak i zpět k nevědomosti. Někdo v této fázi může i uvíznout.

 Guna ctnosti

Guna ctnosti je spojena se štěstím a tedy je přesně to, po čem toužíme a za čím se pachtíme. Od počátku je naší součástí. Ctnost, to je znalost té pravé podstaty věci. Je to vědění. Člověk v této fázi je klidný, avšak stále aktivní, protože pro zachování této ctnosti potřebuje nějaké materiální prostředky. Je odborníkem a vše dělá s láskou. S člověkem v ctnosti se lidé chtějí stýkat.V takové rodině vyrůstají zdravé a spokojené děti. Páry se respektují a doma vládne atmosféra lásky, pohody, úcty, klidu a správné výživy. Je spojena se štěstím a prosperitou. Nikdy však nepřijde sama, musíme se k ní dopracovat.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Lída - andělské karty

Znamení Beran
Specializace Pomoc v obtížných životních situacích
Zaměření andělské karty, magie

Zeptejte se na Váš osud přímo Vašich andělů. Andělské karty jsou propojením právě s těmito anděli, kteří Vás opatrují a provázejí Vaším životem. Andělé Vám pomáhají splnit životní poslání a úkoly, díky kterým se stáváte lepšími.

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDELSKA datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDELSKA datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Výklad tarotu – SMRT

Tarotové karty jsou záhadné a také populární pro výklad budoucnosti. Ač jsou lidé, kteří je berou s rezervou a spíše je vnímají jako zábavu, jsou i ti, jež se výkladu budoucnosti věnují profesionálně a také se na ně často obrací jiní, aby jim věštbu z tarotových karet provedli. Něco na tom být přece jen musí, když jsou tyto karty na světě po několik století.