Guny

Guna, to je v doslovném překladu provaz. Existují tři kvality hmotné přírody, které člověka k přírodě poutají jako 3 silné provazy. V sanskrtu je pak slovo guna vykládáno jako energie anebo stav bytí.

Podle Véd jde o ctnost-sattva, vášeň-radžas a nevědomost-tamas. Všechny jsou zrozeny z prvopočáteční substanceprakrti. Tyto guny se ustavičně utvářejí mezi sebou. Ráno může být člověk nevědomosti, v poledne pak ctnosti a večer pak propadne vášni. Vždy však dominuje pouze jeden.

Pocit štěstí, tedy to nejvyšší uspokojení naleznete v guně ctnosti. A proto cesta ke štěstí vede cestou z nevědomosti do ctnosti. Abyste jimi mohli projít, musíte se naučit rozlišovat jednotlivé stavy a poznat mezi nimi, co je nevědomost, co je vášeň a co je ctnost. Pakliže se naučíte vědomě nahrazovat jednu gunu druhou, dokážete ovládat svůj osud a v případě, že tomu tak budete chtít, tak ho dokážete i změnit.

 Guna nevědomosti

Ten, kdo se nachází v guně nevědomosti, neví, co by od života vlastně chtěl. Neví ani, co je štěstí. Hodně spí, je lhostejný a mnohdy postupně propadá nějaké závislosti. Nevědomost odsuzuje lidi k málo kvalifikované, špatně placené a hlavně monotónní práci. Jde obvykle o dělnickou práci. Lidé nejsou iniciativní. Typické pro ni je, že si myslí, že je středobodem Vesmíru a Všehomíru, čili chci si žít dobře a pohodlně a nic víc mne nezajímá. Pokud se však rozhodnete tuto gunu překonat, týkat se s lidmi, kteří mají znalosti, vědomosti a informace. Rozhodně to tedy nejsou lidi z guny nevědomosti. V dalším kroku začněte svou snahu vkládat ani ne tak do uspokojení žaludku, ale do svého rozvoje. Učte se, zvyšte si svou kvalifikaci, zkuste něco nového, naučte se něco, co ještě neumíte, studujte cizí jazyk a připravte se na změny.

 Guna vášně

Mezi nevědomostí a ctností je prostřední fáze, a to guna vášně. Zde je člověk již nucen přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí a chování. Čím větší zodpovědnost přitom máme, tím většího platu se nám dostává. Pro tuhle gunu je charakteristický pojem musím-musím-musím a mně-mně-mně. V této guně je člověk schopen docílit předsevzaných cílů, jeho zajištění stoupá, avšak on stále ještě není spokojen. Honí se za štěstím, které nehledá v sobě, ale všude okolo. Rodina založená na vášni nemá příliš stabilní základy, a proto nemá šanci na příliš dlouhou existenci. Vášeň po čase ustane, omrzí se a aby se nastartovala, potřebuje nový podnět. Přejít z této fáze můžete jak k ctnosti, tak i zpět k nevědomosti. Někdo v této fázi může i uvíznout.

 Guna ctnosti

Guna ctnosti je spojena se štěstím a tedy je přesně to, po čem toužíme a za čím se pachtíme. Od počátku je naší součástí. Ctnost, to je znalost té pravé podstaty věci. Je to vědění. Člověk v této fázi je klidný, avšak stále aktivní, protože pro zachování této ctnosti potřebuje nějaké materiální prostředky. Je odborníkem a vše dělá s láskou. S člověkem v ctnosti se lidé chtějí stýkat.V takové rodině vyrůstají zdravé a spokojené děti. Páry se respektují a doma vládne atmosféra lásky, pohody, úcty, klidu a správné výživy. Je spojena se štěstím a prosperitou. Nikdy však nepřijde sama, musíme se k ní dopracovat.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Zdeňka - budoucnost dítěte

Znamení Beran
Specializace Andělské karty, tarotové karty, astrologie
Zaměření Dětské horoskopy, budoucnost dítěte

Specializuji se na výklad budoucnosti dětí, protože vím, že mnohé z ní se dá často ovlivnit a pozměnit k lepšímu. Vyložím Vám životní cestu a významné okamžiky, které Vašeho potomka čekají a na které je vhodné se připravit. 

Zašlete mi SMS ve tvaru DETI datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 61

Zašlete mi SMS ve tvaru DETI datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 61

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Codex gigas

Codex gigas, neboli Ďáblova bible, je legendární česká kniha, která byla napsána počátkem 13. století v podlažickém klášteře u Chrudimi. Kniha je unikátní nejen pro pro svou velikost a váhu (měří 92x50,5x22 centimetrů a váží úctyhodných 78 kilogramů), díky čemuž je tou největší rukopisnou knihou na světě, ale i pro svůj obsah.

Numerologický význam jména Jaromír

Jméno Jaromír v Česku nejvíce proslavil Jaromír Jágr, který je již doslova živoucí legendou. Aktuálně tak v Česku žije takřka 31 000 Jaromírů. Jde tedy o 86. nejfrekventovanější jméno u nás. Bohužel průměrný věk nositelů se pohybuje okolo 55. Sláva tohoto jména zdá se být momentálně poněkud za zenitem. Svátek u nás Jaromír má 24. 9.

PŘÍPAD RODINY PERRONOVY – ČÁST ČTVRTÁ

O tom, že právě duch Bethsabé Shermanové bloudí po chodbách domu, který zakoupila rodina Rogera Perrona, nebylo pochyb. Jako svou oběť si krutá Bathsheba vybrala Carolyn a občas svým mučením potrápila i dceru Cindy. Ostatních děvčat se nikdy nedotkla. Důvod proč si vybrala právě Carolyn byl prostý: Ed a Lorrein Warrenovi se domnívali, že cítí k Rodgerovi náklonnost a na jeho ženu žárlí. Sám Perron vypověděl, že se na svém těle cítil velmi často ženské prsty a to především ve formě hlazení a doteků. Nikdo nepochyboval o tom, že se snaží vypudit Carolyn z domu a chce si Rogera nechat pro sebe.

Výklad tarotu 20 poslední soud

Sedmdesát osm karet tarotu slouží po mnohou let, staletí k výkladu budoucnosti a odpovídání na otázek běžného žití. Lidé si mohou na karty učinit vlastní názor, ale pokud by se jednalo o skutečný nesmysl, již by jistě karty nebyly na světě. Něco na nich být musí, když jsou populární stále více a lidé se s otázkami na karty obrací také poměrně často.