Výklad tarotu – král holí

Karet tarotu je celkem 78 a jsou rozděleny na velkou na malou arkánu, kde malá arkána obsahuje hned 56 karet, zbylé pak náleží do tak zvané velké arkány. Paradox vysvětluje znění skutečnosti, že velká arkána je původní balíček tarotových karet a malá arkána je dost mladší.

Co karta znamená

Karta malé arkány – král holí je zpravidla představitel nějakého mužského vzoru, většinou jako šéf, otec, nebo jiná osoba, která je postavením výše, je většinou starší. Ukazuje na autoritu, hrdost a sílu. Také je představitelem ega, jistoty a pevného zdraví, a jak jinak, než vůdčí osobnost. Karta je jistě kartou síly.

Pozitivní význam karty

Záleží na kontextu výkladu, ale pravda je taková, že karta král holí vždy představuje nějaký mužský element, postavu, která má s výklad co dočinění. Jde o silnou osobnost, velice moudrou a aktivní, která může udílet dobré a správné rady, dle kterých by se měl tazatel řídit. Tato osoba hraje v životě, nebo současném dění života tazatele velkou roli, má na něj velký vliv. Je to osoba, která dokáže překonávat překážky a tak být dobrým vzorem.

Negativní význam karty

Obrácený výklad této karty označuje zlého, násilnického muže, který má sklon k zlomyslnostem, až přísné krutosti. Rozhodně nic dobrého se od něj nedá očekávat, jen tyranie, nadřazenost, a útoky, které nemají však opodstatnění. Osoba, která zneužívá moc, jedná bezohledně a panovačně. Jde o egoistu, sobce a namyšlenou osobu, která prostě nerada prohrává.

Obecně význam karty

Jestliže je tato karta součástí věštby, představuje vždy nějakou osobu konkrétní, jež má být v životě tazatele významná. Ukazuje na starší, rozumnější osobu, jež dává odvahu, podporuje a dobře směřuje tazatele k lepšímu výkonu, lepšímu životu.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Regína - Horoskop na tento rok

Znamení Vodnář
Specializace Magie, tarot, hvězdy, kyvadlo
Zaměření Osobní horoskop na celý rok

Zajímají Vás události, jež čekají právě Vás v tomto pro mnohé možná obtížném roce? Jmenuji se Regína a s pomocí horoskopu určíme štastné i méně štastné okamžiky, které Vás v tomto roce čekají. Říká se, že štěstí přeje připraveným, buďte i Vy připraveni na svoji budoucnost a Váš život se stane jednodušším. 

Zašlete mi SMS ve tvaru HOROSKOP datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 63

Zašlete mi SMS ve tvaru HOROSKOP datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 63

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Egyptský snář a astrologie v dobách pyramid

Jedna z nejznámějších zmínek o vykládání snů pochází z Egypta a její písemný doklad nalezneme zapsán v knize knih – Bibli. Josefův osud je znám věřícím i ateistům: byl prodán jako otrok jednomu z faraonových důstojníků. Jeho jméno bylo Putifar a Josefa si pro jeho pracovitost a schopnosti brzy vyvolil jako správce svého domu. Sváděn důstojníkovou ženou neustále odolával, načež ta přistoupila k pomstě za jeho nezájem a Josef se během noci octnul ve vězení. I tam si ale našel mocného, který mu byl nakloněn: oblíbil si jej velitel věznice. Jozef vyložil dvěma vězňům jejich sny, a jelikož se oba jeho výklady naplnily, byl povolán před Faraona, aby rozluštil i jeho sny, které mu nedávaly spát. Předpověděl mu sedm let hojnosti a po nich sedm let hladomoru. Jen díky Josefovu výkladu a jeho radám uchránil faraon svoji zemi před zničující zkázou. Výklady snů mají ve starověkém Egyptě tradici a je s nimi spjat nespočet příběhů. Egypťané na sny věřili a často nocovali v chrámech pro vidinu, že jim bohové ve snech vyjeví budoucnost. Vykladači snů pak osvětlili jejich význam a charakter: byly sny, které varovaly a také ty, které určovaly cestu nebo i sny spojené s minulým životem. Právě také nejstarší dochovaný snář pochází jak jinak nežli z Egypta.

Jak se k sobě hodí Střelec a Vodnář

Srandu si ve vztahu tito dva užijí nadmíru. Podobné to bude i v jejich vztahu, který bude posilněn právě vzájemným porozuměním, ale i dostatečnou volností, kterou oba k životu potřebují. Důležité je, aby oba měli stejnou výchozí pozici, stejné rodinné zázemí. Rozdíl ve výchově mohou tento svazek dost poznamenat a tak svést na rozcestí.