Jak poznat zlého člověka

Rozeznat dobrého člověka od toho zlého není jednoduché. Většina z nás přeci jen stále věří, že v každém dřímá něco dobrého, bohužel faktem je, že někdo je prostě zlý a ničím tuhle věc nezměníte. Dobro v něm prostě nenajdete. Potkat ho můžete kdekoliv a kdykoliv. Jde obvykle o záludného člověka, který se zpočátku jako zlý vůbec nemusí jevit, protože zlo často zůstává skryto velice hluboko. Když je zlo na povrchu, poznáte ho hned a toto dilema nemusíte řešit. Tak tomu však bývá pouze málokdy. Otázkou rovněž je, jaké vlastnosti člověk musí mít, abychom jej považovali za zlého. Tohle je dost subjektivní. Každý máme v tomto hranice nastaveny trochu jinak. Existují však jisté varovné signály, které by nás měly na zlého člověka upozornit.

Protože, co si budeme povídat, nejhorší je takové zlo, které není poznat.

Zlí lidé mají radost z cizího neštěstí

Zlí lidé mnohdy ztrácí zábrany a už se ani moc nesnaží zastírat, že je těší, když se jiným nedaří nebo je potkalo něco špatného. Takovéto okamžiky neštěstí jiných je dělají naopak šťastnými. Vychutnávají si je. Vůbec nejhorší je, když nakonec dospějí do fáze, kdy se rozhodnou druhé přivádět do neštěstí.

Musí mít vše pod kontrolou

Musí vše ovládat. Vše musí jít podle nich. Jestliže tomu tak není, je zle. Uspokojeni jsou pouze tehdy, když ovládnou toho druhého. Udělají si z něj doslova otroka. Vyvíjí na něj ohromný psychický tlak a jen těžce se z jejich moci člověk vymaňuje. Nejlepší je proto držet se zpět, protože připuštění k tělu, to se rovná cesta do pekel.

Jsou to ohromní lháři

Zlí lidé lžou, jsou to doslova přeborníci ve lhaní. Lži užívá tak, jak se mu to hodí. Cítí se být díky nim silnějším. Manipulují s nimi s jinými lidmi ve svůj prospěch. Je jim přitom jedno, zda někomu ublíží. Lžou vědomě a cíleně. Lež je jejich běžnou součástí života. Realitou, s níž si život dělají lepším.

Kdekoliv jsou, panuje napětí a špatná nálada

To, že kolem nás je energetické pole, není nic nového. Zlo člověka je tedy i v jeho energetickém poli, což způsobuje, že tam, kde tito lidé přijdou, panuje zvláštní atmosféra. Tito lidé vyvolávají divné, nepříjemné pocity, napětí, strach, odpor. Děje se tomu často i přesto, abychom si uvědomovali, proč vlastně tomu tak je. Jakmile odejde, vše se uvolní, nálada se okamžitě vylepší. Jde o jeden z hlavních signálů, které nám mohou odhalit přítomnost zlého člověka.

Zlí lidé jsou nemilosrdní studení čumáci, kteří nemají slitování

Slovo milosrdenství a lítost jsou pro ně zcela neznámými pojmy. Nikdy nelitují toho, co udělali. Omluvu od nich nečekejte. Nemají totiž výčitky svědomí. Spíše se budou cítit ukřivdění. V jejich zájmu je jít bezohledně a klidně i přes mrtvoly za svým cílem. Štítit se přitom nebudou nejen lži, ale ani lsti, manipulace, šikany a psychického teroru.

Mistři lstivosti

Ve lstivosti doslova excelují. Díky ní se totiž dokáží snadno lidem dostat pod kůži a ovládají je. Zlí lidé bohužel často žijí v mylné představě, že jsou velkými chudáčky, proti nimž je celý svět. Cítí se být oběťmi, proti nimž se všichni spikli. Jsou frustrovaní a ukřivdění. Nedokáží svou situaci změnit jiným způsobem než tím, že ubližují svému okolí. Užívají si, když vidí jiné trpět. Těší je bolest ostatní, stejně jako jejich neštěstí. Tlumí to jejich vlastní bolest, kterou nedokáží zpracovat, ani odstranit.

Jsou nezodpovědní

Zlí lidé se chovají bezohledně a nezodpovědně. Na své okolí mají samozřejmě přísný metr, avšak podle něj svůj život rozhodně neměří. Dělají si jednoduše to, co se jim zlíbí.

Vyvolávají konflikty

Jedním ze znaků zlého člověka je jeho konfliktní nátura. Vyvolávají konflikty, rozdělují rodiny, týmy, skupiny i kolektivy. Využívají vzniklého chaosu ke svému prospěchu. Čím více vyděšených, naštvaných a nejistých lidí, tím je větší jejich síla a moc. Jedinou záchranou před nimi je chladná hlava a pokud je to možné, vyhnout se jim velkým obloukem.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Renáta - Věštírna a věštění budoucnosti

Znamení Lev
Specializace Magie, tarotové karty, kyvadlo
Zaměření Věštění budoucnosti

Otevřte dveře k bráně osudu, zastavte se a hleďte na Váš budoucí život. Mé jméno je Renáta a věštění budoucnosti a pomoc lidem je pro mne životním posláním. Společně nahlédneme do Vaší blízké i vzdálenější budoucnosti.

Zašlete mi SMS ve tvaru ESOTERIKA datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60

Zavolejte mi na číslo 906 90 01 02 a zadejte mojí linku 60

Zašlete mi SMS ve tvaru ESOTERIKA datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 90 01 02 a zadejte mojí linku 60

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Kámen podle znamení

Síla kamenů je opravdu kouzelná. Stěží si může někdo představit, jak takový, třebas i malý kamínek dokáže vysílat pozitivní sílu a tak i podpořit to, co je pro nositele přízračné. Když je zvolen správný kámen, pak máte vyhráno. Pravdou také je, že jisté kameny patří k určitým znamením zvěrokruhu. A právě k těmto znamením se vztahují i některé kameny, které podpoří sílu charakteru a obecně i silné stránky jedince. Může tak být taková síla rozhodující při důležitých momentech.

HOROR V AMITYVILLE 2: Pronásledování manželů Warrenových

Nastala naprosto výjimečná situace, situace, která není vůbec častým jevem. Manžele Warrenovi, kteří se vydali na pomoc obětem se sami stali obětmi a byli pronásledování hrůzou z domu v Amityville. Byl to jediný případ, který tak hluboce zasáhl samotné vyšetřovatele. Za 54 let jejich kariéry se s ničím podobným ještě nesetkal. Lorraine Warrenová prohlásila, že kdyby se měla znovu rozhodnout, už nikdy by do domu nevkročili ani ona ani manžel. „Navštívili jsme spoustu děsivých míst, viděli jsme hodně zvláštních a zlých věcí, asistovali jsme u stovek případů posedlostí. Když vidíte krev vytékající z očí posednuté oběti, spatříte na vlastní oči levitujícího člověka nebo se setkáte se stínem, který se zhmotňuje v bytost, říkáte si, že už vás nemůže nic zaskočit. Omyl.“ Problém nebyl podle ní v domě jako takovém, ale spíše jinde: přímo v pozemku a z části také v samotné rodině.