Andělé a jejich rozdělení

Anděl, jako opravdový angel nemá žádnou tvář a ani tvar. Jde o energii, pozitivní, která je šířena podle toho, jak ji vnímáme. To, že andělé dostaly podoby okřídlených bílých postav, většinou s bílými, třpytivými vlasy, je jen důsledek lidské představivosti, která dala andělům jistou podobu. Navíc jako lidé většinou dáváme nejasným stvořením podobu lidskou, proto také mají andělé pro nás podobu lidské postavy.

Proč mají křídla

Andělé, jak je známe, mají křídla. Ta jim byla přisouzena, jelikož se umí přemisťovat rychle, lehce a jednoduše. Symbolizují také možnost vládnout času i prostoru.

Rozdělení andělů

Dělíme je podle planety, která jim vládne

Vládci na Venuši – čistá, ženská energie plná impulsu, krásy i harmonie a také vkusu. Ta je spjatá s anděly z venuše, tedy vládci. Energie duchovního vývoje.

Andělé z Měsíce – symbol fantazie, ale i smrti a znovuzrození. Andělé z Měsíce jsou otevření vůči všem možným dimenzím.

Serafové na Uranu – energie moudrosti, nabývání duševního bohatství. Tito andělé představují rozjímavost.

Cherubové ze Saturnu – tíha, kterou jsou charakterizování andělé ze Saturnu, je omezená také v pohybu, energie se tak brzdí, symbolem je opuštěnost. Možno je také najít rovnováhu pomocí vlastního citu.

Archandělé jsou na Merkuru – a značí je vyrovnanost, vnímavost a také diplomacie. Prakticky jsou spojeni s ochranným božstvem, je zde citelné spojení mezi hmotou a duchem.

Síla a Slunce – počátek, či bod počátku, vše spojené s novou energií, rovnováhou a zejména pak obdarování blízkých, okolí. Bohužel je zde i negativní aspekt a to zadržování všeho u sebe, sobectví. Pokud se tato energie stane negativní, má podoby sobectví.

Trůny z Jupiteru – hojnost a sdílnost spolu s lehkostí, otevřeností jsou typické pro Anděle z Jupiteru. Dá se dosáhnout rovnováhy za podmínek pozitivní energie.

Panstva a Mars – impuls, dynamika a teplo je základem Andělů z Marsu. Aktivita, která vede k uskutečnění. Pozor také na negativní energii, je znamená agresivitu, vznětlivost a netrpělivost.

Momentálně jsem offline (Na Vaši otázku odpovím do 24 hodin.)

Kartářka Karin - snář a výklad snů

Znamení Štír
Specializace Výklad významu snů
Zaměření Kyvadlo, magie, tarotové karty

Většina snů má buď zcela zřejmý nebo skrytý význam. Jmenuji a Karin a zabývám se výkladem snů, které často bývají předzvěstí budoucnosti Vaší nebo vašich blízkých. Sny často také zobrazují Vaši přítomnost a Vaše skutečně city a pocity. Odhalím skutečný význam těchto snů a pomohu Vám vyřešit současné i budoucí problémy. 

Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru SEN datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Meteo citlivost

Meteo citlivost představuje citlivost a vnímavost těla člověka, který je vnímavý na počasí. Jde o individuální záležitost. Vliv na tuto skutečnost má i zdraví jedince, psychický stav a věk. Ti, s meteovisimyí trápí více měnící se povětrnostní podmínky než vysoký nebo nízký atmosferický tlak.