Andělé a jejich rozdělení

Anděl, jako opravdový angel nemá žádnou tvář a ani tvar. Jde o energii, pozitivní, která je šířena podle toho, jak ji vnímáme. To, že andělé dostaly podoby okřídlených bílých postav, většinou s bílými, třpytivými vlasy, je jen důsledek lidské představivosti, která dala andělům jistou podobu. Navíc jako lidé většinou dáváme nejasným stvořením podobu lidskou, proto také mají andělé pro nás podobu lidské postavy.

Proč mají křídla

Andělé, jak je známe, mají křídla. Ta jim byla přisouzena, jelikož se umí přemisťovat rychle, lehce a jednoduše. Symbolizují také možnost vládnout času i prostoru.

Rozdělení andělů

Dělíme je podle planety, která jim vládne

Vládci na Venuši – čistá, ženská energie plná impulsu, krásy i harmonie a také vkusu. Ta je spjatá s anděly z venuše, tedy vládci. Energie duchovního vývoje.

Andělé z Měsíce – symbol fantazie, ale i smrti a znovuzrození. Andělé z Měsíce jsou otevření vůči všem možným dimenzím.

Serafové na Uranu – energie moudrosti, nabývání duševního bohatství. Tito andělé představují rozjímavost.

Cherubové ze Saturnu – tíha, kterou jsou charakterizování andělé ze Saturnu, je omezená také v pohybu, energie se tak brzdí, symbolem je opuštěnost. Možno je také najít rovnováhu pomocí vlastního citu.

Archandělé jsou na Merkuru – a značí je vyrovnanost, vnímavost a také diplomacie. Prakticky jsou spojeni s ochranným božstvem, je zde citelné spojení mezi hmotou a duchem.

Síla a Slunce – počátek, či bod počátku, vše spojené s novou energií, rovnováhou a zejména pak obdarování blízkých, okolí. Bohužel je zde i negativní aspekt a to zadržování všeho u sebe, sobectví. Pokud se tato energie stane negativní, má podoby sobectví.

Trůny z Jupiteru – hojnost a sdílnost spolu s lehkostí, otevřeností jsou typické pro Anděle z Jupiteru. Dá se dosáhnout rovnováhy za podmínek pozitivní energie.

Panstva a Mars – impuls, dynamika a teplo je základem Andělů z Marsu. Aktivita, která vede k uskutečnění. Pozor také na negativní energii, je znamená agresivitu, vznětlivost a netrpělivost.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Zdeňka - budoucnost dítěte

Znamení Beran
Specializace Andělské karty, tarotové karty, astrologie
Zaměření Dětské horoskopy, budoucnost dítěte

Specializuji se na výklad budoucnosti dětí, protože vím, že mnohé z ní se dá často ovlivnit a pozměnit k lepšímu. Vyložím Vám životní cestu a významné okamžiky, které Vašeho potomka čekají a na které je vhodné se připravit. 

Zašlete mi SMS ve tvaru RADA datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60

Zavolejte mi na číslo 906 90 01 02 a zadejte mojí linku 61

Zašlete mi SMS ve tvaru RADA datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 90 01 02 a zadejte mojí linku 61

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Kruhy v obilí

Kruhy v obilí jsou zvláštními a velmi zajímavými útvary, které mají podobu geometrických obrazců, které jsou tvořené polehlými rostlinami obilí anebo jinou zemědělskou plodinou. vždy je obestíralo určité tajemství. Všeobecně, obrazce v obilí byly vždy spojeny s mimozemšťany i čarodějnicemi.