Výklad tarotu pět mečů

Balíček tarotových karet slouží k výkladu budoucnosti již několik set let. Záhadou na celém tom je, že se doposud nepodařil zjistit původ. Jsou sice jisté teze, ale skutečná historie není známá, neví se přesně, odkud karty pochází. Ví se jen, že sedmdesát osm karet je rozděleno na velkou arkána, jež obsahuje dvacet dva karet a malou, která paradoxně obsahuje karet padesát šest. Je to zejména proto, že malá arkána je mladší.

Co karta znamená

Pět mečů je velice smutnou kartou. Kartou prohry, nebo vítězství, které ale nemá tu pravou hodnotu. Bylo jej dosaženo zradou, podlostí a nekalými praktikami. Prostě nic, na co by měl být výherce hrdý. Spíše se vše ukáže jako potupa, dokonce jako ostuda. Možná vítězství, ale bez slastného ovoce, radosti z triumfu a jiných cenností.

Pozitivní významy karty

I když se povede dosáhnout vytyčeného cíle, stejně to nebude ono, protože výhra nemá žádnou cenu. Proč slavit, když není s kým oslavovat. Karta ukazuje, že se podaří to, co si tazatel z největších a nejsilnějších tužeb přeje, ale co z toho, když po dosažení to není tak skvělé, jak si představoval? Typický příklad Pyrrhova vítězství.

Negativní významy karty

Karta ve svém obráceném výkladu ukazuje na podlost, slabost, ale i intriky a zbytečné ztráty. Je předzvěstí ničemnosti a také mnoha problémů, které mohou ze situace vyvstát a vést k závisti, pomluvám a vleklým sporům, často také se soudy a jinými orgány. Prostě nic příjemného, co by se dalo oslavovat.

Obecně význam karty

Jestliže je tato karta odpovědí na otázku, jak vyřešit budoucnost, měl by tazatel být opatrný na vše, co řekne. Často je pak totiž lepší nechat věci plynout samy, ony nějak dopadnou i tak. Pakliže se totiž člověk příliš snaží a tlačí na pilu, možná úspěchu dosáhne, ale rozhodně z něj nebude nadšený, natěšený, protože zůstane sám.


 

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Lída - andělské karty

Znamení Beran
Specializace Pomoc v obtížných životních situacích
Zaměření andělské karty, magie

Zeptejte se na Váš osud přímo Vašich andělů. Andělské karty jsou propojením právě s těmito anděli, kteří Vás opatrují a provázejí Vaším životem. Andělé Vám pomáhají splnit životní poslání a úkoly, díky kterým se stáváte lepšími.

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDEL datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 60

Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDEL datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 60 Zavolejte mi na číslo 906 50 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Výklad tarotu rytíř mečů

Tarotové karty se užívají zejména k vykládání budoucnosti, odpovídání na otázky, se kterými si jedinci nevědí rady. Slouží k tomuto účelu bezmála několik století. V poslední době se na karty obrací i jedinci, kteří berou výklad spíš jako zábavu. Nicméně to, že karty existují několik stovek let je vizitkou samotnou.

Jak se k sobě hodí Beran a Štír

Wow, tak tomuto spojení je potřeba závidět tu nesčetně smyslnou sexuální energii, která mezi těmito dvěma znameními je. Jak Beran, tak Štír jsou od přírody aktivně založení lidí, kteří hledají možnosti, jak se ještě více rozvášnit pro svého partnera, takže o vytracení vášně se rozhodně bát tito dva nemusí. Jejich vztahu bude bohatý na vřelé vyznání lásky.