ALCATRAZ: místo, kde nikdy nejste sami

Jméno tohoto ostrova se stalo synonymem pro místo, odkud není úniku. A nemožnost utéct ze zdí pověstného žaláře se netýkala jen žijících bytostí, ale i těch zesnulých. Alcatraz je místem opředeným pověstmi, které s sebou přivlekly odsouzenci v podobě svých osobních příběhů, ale také těmi, které vznikly přímo na Ďáblově ostrově. Za celou dobu jeho existence se odsud podařilo uprchnout jen několika málo lidem. Většina zbylých uprchlíků byla zastřelena na útěku nebo zahynula v ledových vlnách Sanfranciského zálivu. Mnozí z obyvatel ostrova – ať už nosili bachařskou nebo vězeňskou uniformu – popisují dodnes příběh plné hrůzy a děsu, které dokonale zapadnou na tak pusté místo jakým Alcatraz bezpochyby je.

Přijďte si poslechnout Al Caponeho

Strážní, kteří byli vybráni, aby vykonávali dozor na Skále, jak byl Alcatraz označován, patřili k těm nejtvrdším a nepodplatitelným mužům výkonné moci. Byli vycvičeni pro dokonalou psychickou i fyzickou odolnost, uměli zvládat ty nejextrémnější situace, které mohly ve věznicích nastat. Přesto i z jejich úst zaznívaly podivuhodné zprávy, které lze označit za přinejmenším zvláštní. Mezi vězně, kteří jim nedali spát ani po své smrti, patřil i nejznámější zločinec a gangster Al Capone. Bylo několikrát zaznamenáno hlášení o zvucích bendža, které mělo vycházet z cely tohoto VIP vězně. Množily se zvěsti o tom, že jeho duch si krátí svůj posmrtný trest hrou na bendžo stejně, jako to dělal za živa, kdy jej odsoudil k trestu pozemský soud.

Tajemství v bloku „D“

Příběh z místa zvaného „díra“ je děsivý až z něj mrazí. Vězni tak označovali celu č. 14, v nechvalně proslulém bloku D. Šlo o klasickou samotku o velikosti 2x3 metry. Je znám případ, kdy strážné vzburcoval křik a bušení do dveří ubikace. „Bušil na ty dveře, jako by mu šlo o život,“ stálo v záznamu. Přivolaní bachaři celu odemkli a do náručí se jim vyřítil vyděšený vězeň, který samotku obýval. V nesrozumitelném mumlání identifikovali příčinu jeho chování. Tvrdil, že v cele někdo je, že na něj sahá, dotýká se ho na krku, šeptá mu ohavné věci. Strážní celu prohlédli a to i přesto, že to považovali za drzý a hloupý vtip. Místnost zela prázdnotou a kromě matrace a toaletní mísy v ní ničeho nebylo. Vězně opět uzamkli a dalším výkřikům nevěnovali pozornost. Kolem půlnoci blok D ztichnul docela. Druhý den ráno, když celu odemkli, nalezli jen bezvládné, ztuhlé tělo. Jako neoficiální příčinu smrti označil vězeňský lékař smrt uškrcení. V oficiální verzi naleznete zápis o selhání srdce

Přebývající vězni

Když se dne 2. listopadu 1941 v 6.30 konal nástup vězňů, stala se druhá nejznámější událost, pro niž neměl nikdo vysvětlení. Strážci prováděli soupisku vězňů z bloku D, kteří měli nastoupit k lékařské prohlídce. Zápisům jako takovým nevěnoval nikdo zvláštní pozornost. Zmatek nastal ve chvíli, kdy na ošetřovnu dorazil jiný počet vězňů, než uváděla dokumentace. „Ano, bylo jich o pět méně. Počet zapsaných jmen se lišil od reálného počtu předvedených vězňů. A přece nikdo nechyběl,“ sdělil vedoucí velitel skupiny bloku „D“. Později bylo zjištěno, že uvedená jména nejsou sice smyšlená, ale převzatá z roku 1933, všem chybně zapsaným vězňům byly téhož roku vystaveny úmrtní listy.

Momentálně jsem offline (Na Vaši otázku odpovím do 24 hodin.)

Kartářka Karin - snář a výklad snů

Znamení Štír
Specializace Výklad významu snů
Zaměření Kyvadlo, magie, tarotové karty

Většina snů má buď zcela zřejmý nebo skrytý význam. Jmenuji a Karin a zabývám se výkladem snů, které často bývají předzvěstí budoucnosti Vaší nebo vašich blízkých. Sny často také zobrazují Vaši přítomnost a Vaše skutečně city a pocity. Odhalím skutečný význam těchto snů a pomohu Vám vyřešit současné i budoucí problémy. 

Zašlete mi SMS ve tvaru SNY datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru SNY datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Magie svíček

K magii patří svíce odjakživa, přesněji asi od doby, kdy docházelo k rituálům uctívání ohně. Tehdy se k očištění domova užíval oheň, jenž měl tu moc likvidovat nečisté síly a negativní energii. Později se k těmto rituálům začaly užívat svíce. Proto plameny svící v sobě skrývají ohromnou moc a představují dodnes velmi důležitou součást těch nejrůznějších obřadů, rituálů a magického čarování.

Dejte si pozor na věci, které vám kradou energii

Rozbité a nefunkční věci

Je absolutním nesmyslem doma skladovat něco, co už ztratilo svou funkci a význam. Pokud je to možné, opravte to a jestli ne, tak se toho prostě zbavte. Je přitom jedno, zda se jedná o kapající kohoutek, naštípnuté talíře, porouchané rádio anebo fotoaparát. Nic, co funguje jen tak na půl, vám do života nepřinese nic dobrého. Věci se budou zadrhávat, příležitosti budou ubývat a peníze budou odtékat.

Rozzuřili jste býka? Utíkejte!

Psychická vyrovnanost a duševní aspekty mohou být do jisté míry určeny právě znamením a vaším ascendentem. Pokud se k tomuto tvrzení stavíte odměřeně, stačí jen navázat na astrologii jako disciplínu. Zabývá se totiž nejen hvězdami, důležitou roli v ní hraje i měsíc. Ano, právě ten měsíc, který je tím, kdo vám určuje vaše místo ve zvěrokruhu. Měsíc, jak známo, oplývá kupříkladu mocí řídit moře, na něž je technika i člověk krátký. Získává také kontrolu nad zvířaty a v neposlední řadě ovlivňuje i člověka.