Egyptský snář a astrologie v dobách pyramid

Jedna z nejznámějších zmínek o vykládání snů pochází z Egypta a její písemný doklad nalezneme zapsán v knize knih – Bibli. Josefův osud je znám věřícím i ateistům: byl prodán jako otrok jednomu z faraonových důstojníků. Jeho jméno bylo Putifar a Josefa si pro jeho pracovitost a schopnosti brzy vyvolil jako správce svého domu. Sváděn důstojníkovou ženou neustále odolával, načež ta přistoupila k pomstě za jeho nezájem a Josef se během noci octnul ve vězení. I tam si ale našel mocného, který mu byl nakloněn: oblíbil si jej velitel věznice. Jozef vyložil dvěma vězňům jejich sny, a jelikož se oba jeho výklady naplnily, byl povolán před Faraona, aby rozluštil i jeho sny, které mu nedávaly spát. Předpověděl mu sedm let hojnosti a po nich sedm let hladomoru. Jen díky Josefovu výkladu a jeho radám uchránil faraon svoji zemi před zničující zkázou. Výklady snů mají ve starověkém Egyptě tradici a je s nimi spjat nespočet příběhů. Egypťané na sny věřili a často nocovali v chrámech pro vidinu, že jim bohové ve snech vyjeví budoucnost. Vykladači snů pak osvětlili jejich význam a charakter: byly sny, které varovaly a také ty, které určovaly cestu nebo i sny spojené s minulým životem. Právě také nejstarší dochovaný snář pochází jak jinak nežli z Egypta.

Existuje příběh, kdy jeden méně známý Faraon Ahmatoth viděl ve snech svoji vlastní smrt a jeho postel putovala za nocí palácem. Pokaždé se ocitnul před jinou ložnicí, kde před zraky toho, komu ložnice patřila, umíral. Pojednou ho smrt zastihla před komnatou velekněze, poté před ložnicí jeho pobočníka, následně skonal přede dveřmi synovy komnaty. Pokaždé prosil, aby jej vpustili dovnitř: syn, velekněz i pobočník však odmítli. Jediná manželka mu nocleh u sebe ve své ložnici povolila. Ahmatoth považoval tento sen za výjev nebezpečí zrady a jeho vlastní smrti. Bál se natolik, že přikázal, aby všichni ti, u nichž nenašel nocleh, byli usmrceni. Postel a ložnice značí podle Egypťanů hřích a prostopášnost. Sen mu podle vykladače vyjevil tváře zrádců, kteří usilují nebo budou usilovat o jeho život. Za několik let zemřel na otravu jedem, který mu zřejmě podala jeho vlastní manželka.

Pomocí snů se egyptští vládci rozhodovali, zda jít do válek a konfliktů, jestli bude úroda nebo je zasáhne hlad. I egyptská říše byla však plna našeptávačů a prospěchářů, kteří záměrně vykládali sny svým panovníkům ku prospěchu těm, kteří jim tajně platili. Sny byly jednoduše mocnou zbraní a ti, jež je vykládali, byli buď to bohatí anebo je čekala smrt. Nebylo málo ani takových případů, kdy se faraonovy věštba nelíbila a tak nechal vykladače odstranit a pořídil si druhého, který uměl ve snech najít více pozitiv. I ten však často končíval pohřben beze jména, neboť záměrně ze strachu tajil zlé pravdy, před nimiž sny faraona varovaly.

Momentálně jsem online (Na Vaší otázku odpovím do 5 minut.)

Kartářka Lída - andělské karty

Znamení Beran
Specializace Pomoc v obtížných životních situacích
Zaměření andělské karty, magie

Zeptejte se na Váš osud přímo Vašich andělů. Andělské karty jsou propojením právě s těmito anděli, kteří Vás opatrují a provázejí Vaším životem. Andělé Vám pomáhají splnit životní poslání a úkoly, díky kterým se stáváte lepšími.

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDELSKA datum narození, jméno a otázku na číslo 903 55 79

Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Zašlete mi SMS ve tvaru ANDELSKA datum narození, jméno a Vaši otázku na číslo 903 55 79 Zavolejte mi na číslo 906 70 01 02 a zadejte mojí linku 62

Moje stránka, otázky a ohlasy

Podobné články

Astrologický devátý dům

Devátý dům v astrologii je spojen s instinkty, spravedlností, dobrou karmou, etikou, vyšším učením, vnitřními hodnotami a duchovnem. Devátý astrologický dům vám umožní podívat se s nadhledem na to, co se vám v životě stalo. Umožňuje vám najít smysl života, začít znova i nahlédnout do budoucnosti. Devátý dům je rovněž domem moudrosti a životního rozvoje. Dům je spojen s vírou a náboženstvím, sklony k charitě a konání dobrých skutků.

Hvězdná znamení podle Egypťanů

Charismatický Shu

Shu je bohem vzdušného elementu a všech talentovaných umělců: sochařů, spisovatelů, malířů. Lidé narození ve dnech 26. 1. – 24. 2. jsou rozenými tvůrci, vše na co sáhnou, se v drtivé většině případů podaří. Mají sklony ke zvýšené kritice, ale krásnou a vznešenou duši. Jejich vadou na kráse je přehnaně romantická povaha a časté snění. Spásu hledají v útěku od reality.